https://www.traditionrolex.com/34

Gála1 Kft - Takarítás felsőfokon - Főoldal

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2021. március 31-től

  1. Szerződő Felek és általános tudnivalók

1.1. A Gála 1 Kft. által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség igénylésének feltételeit, az igénylő személyek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Gála 1 Kft. (székhely: 8272 Szentjakabfa, Fő u. 3.; cégjegyzékszám: Cg. 19-09-503974; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Veszprémi Törvényszék; adószám: 11529817-2-19; „GÁLA 1 KFT.”, valamint a Webrakéta Kft. (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-987579,  adószám:  23980790-2-43) tárhely-szolgáltató által üzemeltetett www.gala1kft.hu honlapon („Honlap”) elérhető Gála 1 Kft. Webáruház („Webáruház”) igénybevételére vonatkozó feltételeket és a Gála 1 Kft., valamint a Vásárlók (Ld. 2.1 pont) Webáruházzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

1.2. A Webáruházat a Gála 1 Kft. az általa forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

1.3. A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.

2.       Regisztráció a Webáruházba

2.1. A Webáruházból regisztrált vásárlók („Vásárló(k)”) és nem regisztrált felhasználók rendelhetnek meg termékeket. A nem regisztrált felhasználók a szállítási és számlázási adataik megadásával rendelhetnek a Webáruházból, ekkor azonosító és felhasználói fiók létrehozására nem kerül sor.

2.2. Regisztrációra a „Honlap”-on keresztül elérhető „REGISZTRÁCIÓ” fülre kattintással elérhető aloldalon van lehetőség. A Gála 1 Kft.  azonosító igényléséhez a regisztrálni kívánó vásárlóknak meg kell adniuk teljes nevüket, e-mail címüket, valamint egyedi jelszavukat. A Gála 1 Kft.  azonosító igényléséhez további lépés, hogy a Gála 1 Kft.  azonosítót igénylő személy a „Megismertem és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót.” szövegrész mellett található jelölőnégyzetet bejelölje, és a „Regisztrálok” fülre kattintson. Amennyiben az e pontban foglaltaknak a Gála 1 Kft.  azonosítót igényelni kívánó személy eleget tesz, úgy e személynek a Gála 1 Kft. biztosít egy egyedi Gála 1 Kft.  azonosítót és egy saját felhasználói fiókot („Saját Fiók”). Gála 1 Kft.  azonosító igénylésével egyidejűleg tehát a Gála 1 Kft. a Vásárló számára a Webáruházhoz is hozzáférést biztosít. A Vásárló Gála 1 Kft.  azonosító igénylését követően azonnal elkészül a Vásárló Saját Fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A Vásárló Saját Fiókjába - ahonnan a Webáruházat, valamint a GÁLA 1 KFT. aloldalát tudja elérni - a Honlapon a „BEJELENTKEZÉS” fülre kattintva, a regisztráció során megadott email címének és jelszavának megadásával tud belépni.

2.3. Amennyiben a Vásárló a Gála 1 Kft.  azonosító igénylése során az „Hozzájárulok, hogy a Gála 1 Kft. hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.” szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Gála 1 Kft.  piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A Résztvevő a jelen pontban adott hozzájárulását bármikor, ingyenesen, indokolási kötelezettség nélkül, illetve bárminemű korlátozás nélkül visszavonhatja, akár az egyes Gála 1 Kft. által küldött hírlevelek alján szereplő „LEIRATKOZOM” linkre kattintással („Hírlevélen történő leiratkozás”), akár a Saját Fióknak a „Profilom” menüpontban a „Személyes adataim” fül alatt található „Hozzájárulok, hogy a Gála 1 Kft.  hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.” szöveg melletti jelölőnégyzeten szereplő bejelölés eltávolításával és a „MENTEM” gombra kattintással („Saját Fiókon keresztül történő leiratkozás”). Hírlevélen történő leiratkozás esetén a leiratkozás automatikusan a „LEIRATKOZOM” linkre kattintással megtörténik, azonban technikai okokból a Saját Fiókon keresztül történő leiratkozás esetén a leiratkozás csak a vonatkozó jelölőnégyzeten szereplő bejelölés eltávolításától és a „MENTEM” gombra kattintástól számított egy (1) munkanapon belül történik meg. A leiratkozás megtörténtét követően a Résztvevő a továbbiakban nem fog hírlevelet kapni a Gála 1 Kft.-tól.

2.4. A Vásárló a Gála 1 Kft.  azonosító igénylése során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve bővítheti. A Vásárló által megadott adatok helytállóságát a Gála 1 Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Téves adatok megadása esetén a felelősség és az ezzel járó valamennyi jogi és anyagi következmény minden esetben a Vásárlókat terheli.

2.5. A Vásárló a Saját Fiókja törlését a Gála 1 Kft. e-mail címén kezdeményezheti.  A Saját Fiók törlésével egyidejűleg a Résztvevő törli a Gála 1 Kft.  azonosítóját, és ennek következtében a Vásárló nem fog tudni hozzáférni mindazon felületekhez, amelyek kizárólag Saját Fiókon keresztül érhetők el. A Saját Fiók törlését követően a Vásárló ismételten jogosult a 2.2 pontban meghatározottak szerint új Saját Fiókot létrehozni, biztosítva ezáltal a fenti felületekhez történő hozzáférést, viszont ilyen esetben a Vásárló elveszíti a korábbi Saját Fiókhoz kapcsolódó esetleges jogosultságait.

3.       A Webáruházban feltüntetett termékek és árak

3.1.  A Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg a Gála 1 Kft.-től.

3.2.  A Termékekre történő rákattintás esetén a Webáruház a Vásárlót a Termék aloldalára irányítja át, ahol megjelennek a Termék lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni.

3.3. A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső eladási árnak tekintendő. A Termékekre rákattintva megjelenő részletes ismertetésénél végfelhasználói ár kerül feltüntetésre, amely tartalmazza az ÁFÁ-t.

3.4. A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a Gála 1 Kft. fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

3.5. Amennyiben a Gála 1 Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árak esetén), úgy a Gála 1 Kft. nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

3.6. Amennyiben a Gála 1 Kft. minden gondossága ellenére a Vásárló által Megrendelt Termékek (ld. 4.1 pont) vonatkozásában igénybe vehető kedvezmények – a Webáruházban történő vásárlás során nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően, esetlegesen az egyes kedvezményekre vonatkozó általános szerződési feltételekben foglaltak ellenére tévesen kerülnek alkalmazásra, és ezáltal a bevásárlókosárban elhelyezett Termékekért fizetendő végösszeg nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően tévesen kerül megállapításra, úgy a Gála 1 Kft. nem köteles a bevásárlókosárban szereplő Terméket a tévesen csökkentett, kedvezményes áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

3.7. A Gála 1 Kft. rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Gála 1 Kft. nem vállal felelősséget.

4.     A Termékek megrendelése

4.1.  A Vásárló a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termék(ek)”). A Megrendelések leadására minden nap 00:00 óra és 24:00 óra között van lehetőség.

4.2.  A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti. A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webáruház „Kosár” gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a bevásárlókosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre, darabszáma és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival.

4.3. A 4.2 pontban foglaltakat követően a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy számlázási címet is (ország, megye, város, utca, szám, irányítószám), valamint az adószámát. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg (ország, megye, város, utca, szám, irányítószám) és a Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet. Abban az esetben, ha a Vásárló a Gála 1 Kft. azonosító igénylése során – vagy később személyes adatai között – megadta már lakcímét/székhelyét, úgy szállítási és számlázási címként automatikusan lakcíme/székhelye kerül beállításra, melyet természetesen vásárlásonként módosíthat.

4.4.  A szállítási információk megadásával a Vásárló a kiszállítási lehetőségek közül választhat. A szállítási információk tartalmazzák a lehetséges kiszállítási területekre, a kiszállítási időtartamra és a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat. Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható:

a)  A Vásárló által a házhozszállítás keretében megadott szállítási címként megadott magyarországi cím („Házhozszállítás”);

4.5 A Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételre jogosult személyként a szállítási címben megadottakon túl további személyeket, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló. Ezen igényeket a Gála 1 Kft. továbbítja a kiszállítást végző alvállalkozó felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

4.6.  A Vásárló a megrendelés során többféle, alább felsorolt fizetési mód közül választhat:

a)     Személyes átvétel: a Megrendelt Termékek vételára a 7.3. pont szerinti módon történik, a Megrendelt Termékek ellenértéke készpénzben fizethető ki a Vásárló által. A beszedett összeget a Gála 1 Kft. saját maga kezeli.

b)  Előre utalásos fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése a Gála 1 Kft.  Budapest Banknál vezetett 101048204634810001005008. számú bankszámlaszámára utalása útján történik, a Megrendelt Termékek Vásárló részére történő kézbesítését megelőzően.

c)     Online Bankkártyás Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése, az OTP Mobil Kft. ún. SimplePay rendszerén („Internetes Fizetőfelület”) keresztül történik.

4.7. A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a „Fizetés” gombra kattintással véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Gála 1 Kft. továbbítsa a Megrendelt Termék kiszállítását végző vállalkozás felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, illetve a szállítási adatok körében megadott telefonszámát, a Megrendelés azonosítóját és összegét, valamint a Vásárló által a Gála 1 Kft. Azonosító igénylése során megadott e-mail címét.

4.8. A 4.7. pontban meghatározott Megrendelést követő huszonnégy (24) órán belül a Gála 1 Kft. egy automatikus visszaigazoló üzenetet küld a Vásárló részére, amelyben a Gála 1 Kft. igazolja, hogy a Vásárló Megrendelése a Gála 1 Kft.-hoz megérkezett. Amennyiben az automatikus visszaigazoló üzenetet a Vásárló nem kapja meg, úgy előfordulhat, hogy valamilyen technikai hiba folytán a Megrendelése nem érkezett be a Gála 1 Kft.-hez. Ilyen esetekben javasolt, hogy a Vásárló a Gála 1 Kft. ügyfélszolgálatának 12.1. pontban meghatározott elérhetőségein érdeklődjön Megrendelésének Gála 1 Kft.-hez történő beérkezéséről.

4.9. A 4.7 pontban meghatározott Megrendelés beérkezését követően a Gála 1 Kft. egy tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amelyben az aktuális helyzetnek megfelelően a Gála 1 Kft. az alábbi körülményekről tájékoztathatja a Vásárlót:

a)  A Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került a Gála 1 Kft. részéről, továbbá a Gála 1 Kft. tájékoztatja a Vásárlót azon oldal internetes elérhetőségéről, amelyen a Vásárló nyomon tudja követni a Megrendelésének menetét;

b)  A Vásárló Megrendelése olyan Terméket érint, amely vonatkozásában a Webáruházban a 3.5 pont szerinti hibás ár került feltüntetésre, így a Gála 1 Kft.  a Megrendelést részben vagy egészben nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a Gála 1 Kft. továbbá tájékoztatja a Vásárlót az érintett Termék helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében, a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

c)  A Vásárló Megrendelése vonatkozásában a 3.6 pontban meghatározottak szerint nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően, esetlegesen az egyes kedvezményekre vonatkozó általános szerződési feltételekben foglaltak ellenére tévesen kerültek kedvezmények alkalmazásra, és ezáltal a bevásárlókosárban elhelyezett Termékekért fizetendő végösszeg nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően tévesen került megállapításra, melynek következtében a Gála 1 Kft. a Vásárló Megrendelését nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a Gála 1 Kft.  továbbá tájékoztatja a Vásárlót az érintett Termék helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

4.10.  A Gála 1 Kft. a 4.9. pont szerinti tájékoztató levelét - főszabály szerint - a Megrendelés Gála 1 Kft.-hez történő beérkezését követő legfeljebb három (3) munkanapon belül küldi meg a Vásárló számára.

4.11.  A Megrendelt Termékekről a Gála 1 Kft. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 175. § paragrafusának megfelelő elektronikus számlát („Elektronikus Számla”) állít ki a Vásárló részére. Az Elektronikus Számla a Vásárló részére e-mail útján kerül közlésre, a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomagnak a Vásárló részére történő kiszállítását megelőzően.

4.12. A Megrendelés aktuális állapota mindenkor megtekinthető a Vásárló Saját Fiókjába történő belépéssel.

5.       A szerződés létrejötte, jellemzői

5.1.  A Gála 1 Kft.-nek a 4.9. pont a) alpontjában meghatározott tartalommal megküldött tájékoztató levele a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és a Gála 1 Kft. között. (Abban az esetben, ha a Gála 1 Kft. a 4.9. pont b)-c) alpontjában meghatározott tartalmú tájékoztató levelet küld a Vásárlónak, úgy a Vásárló Megrendelése nem kerül elfogadásra a Gála 1 Kft. által és nem jön létre szerződés a Gála 1 Kft. és a Vásárló között.) A Szerződés alapján a Gála 1 Kft. eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre. A Szerződés alapján a Vásárló köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

5.2.  A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha az 5.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a 11.1 pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

5.3.   A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

6.       A Megrendelt Termékek szállítása és átvétele

6.1. A Gála 1 Kft. a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta Zrt.  közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. A Gála 1 Kft. a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a kiszállítást végző vállalkozások rendelkezésére bocsátja.

6.2.  A Gála 1 Kft.-nél valamennyi munkanapon folyamatosan kerülnek összesítésre a beérkezett Megrendelések, és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag(ok) („Csomag”). A Magyar Posta Zrt. az elkészített Csomagot, valamennyi munkanapon 13:00 és 19:00 óra között veszi át a Gála 1 Kft.-től, és lehetőség szerint az átvétel napját követő munkanapon, de legkésőbb a Megrendelt Termékek aloldalán szereplő szállítási időintervallum utolsó napján kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által a Házhozszállítás keretében megadott szállítási címre.

6.3. Amennyiben a Vásárló Házhozszállítást kér, úgy a Megrendelt Terméke(ke)t tartalmazó Csomagot a Gála 1 Kft.  a Magyar Posta Zrt. közreműködésével a Megrendelt Termékek aloldalán meghatározott szállítási időintervallumon belül szállítja ki a Vásárló részére.

6.4. Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánja zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelöl meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a Gála 1 Kft. továbbítja a Magyar Posta Zrt. felé, de a Gála 1 Kft. az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

6.5.  A Házhozszállítás során a Magyar Posta Zrt. a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a Csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy csak a postai értesítésben megjelölt postán lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül.

6.6.  Ha a Vásárló elmulasztja a 6.5. pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a Gála 1 Kft. jogosult elállni a Szerződéstől. A Gála 1 Kft. a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

6.7. Ha a Vásárló ismételten kéri a Csomag kézbesítését, a Vásárló köteles a kiszállítás díját újra megfizetni.

6.8. A Házhozszállítással kapcsolatos kérdések vonatkozásában a Magyar Posta Zrt. központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal, hétfőtől szerdáig és pénteken 8:00 és 17:00 között, csütörtökön 8:00 és 20:00 között a +36 1 767-8282 telefonszámon.

7.       A Megrendelt Termékek kifizetése

7.1.  A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget Előre utalásos fizetéssel, Személyes átvétellel vagy Online Bankkártyás Fizetéssel egyenlítheti ki a 7.2 - 7.7. pontokban foglaltak szerint.

7.2. Előre utalásos fizetés esetén a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése a Gála 1 Kft. Budapest Banknál vezetett 101048204634810001005008. számú bankszámlaszámára utalása útján történik, a Megrendelt Termékek Vásárló részére történő kézbesítését megelőzően.

7.3. Személyes átvétel esetén a fizetés a Csomag átvételekor a Gála 1 Kft. fióktelepén történik. Személyes átvétel esetén a vételár csak készpénzzel fizethető meg.

7.4. Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelést követően a Vásárló előre fizet egy internetes fizetőfelületen, bármely az OTP Mobil Kft. ún. SimplePay rendszere által elfogadhatónak minősített bankkártyával. Az internetes fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg a Gála 1 Kft. a megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja az OTP Mobil Kft.-nek, azonban a bankkártya adatait nem kezeli. A Gála 1 Kft. az online bankkártyás fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

 7.5. Online bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló elfogadja, hogy a Gála 1 Kft. az alábbi személyes adataidat átadja az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Hungária körút 17-19.) mint adatkezelő részére: név, számlázási adatok, szállítási adatok, telefonszám, valamint a Saját Fiókodhoz megadott e-mail cím. Az adattovábbítás célja az, hogy az így fizető vásárlók számára ügyfélszolgálati segítségnyújtás álljon rendelkezésre, a tranzakciók visszaigazolhatók legyenek és a felhasználók védelme érdekében csalásmegelőzésre kerüljön sor (fraud-monitoring). Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

7.6. Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Gála 1 Kft., sem a SimplePay nem fér hozzá. A Gála 1 Kft. által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Gála 1 Kft. felel, a Gála 1 Kft. fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen fejezetbe foglalt tájékoztatót a Vásárló átolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

7.7.  A Gála 1 Kft. az Online Bankkártyás Fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

8.       Elállási jog gyakorlása

8.1.  Amennyiben a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Fogyasztó Vásárló”), úgy jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

8.2.  Az indokolás nélküli elállásra azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta. Nincs helye indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel.

8.3.  Amennyiben a Fogyasztó Vásárló a 8.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie a 8411 Veszprém, Hidegkút utca 12. címre. A Gála 1 Kft. a postai úton történő visszaküldés mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a Fogyasztó Vásárló a visszacsomagolt Megrendelt Terméket a Gála 1 Kft. székhelyén személyesen szolgáltassa vissza. A Megrendelt Termék visszaküldésének határideje a 8.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat e-mailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött, 8.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat Gála 1 Kft. általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

8.4. A Fogyasztó Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni postai úton a Csomag átvételétől számított tizennégy (14) napon belül a Gála 1 Kft. székhelyére. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

8.5. A Fogyasztó Vásárló elállása esetén, a Megrendelt Termékek Gála 1 Kft.-hez történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Vásárlót terheli. A visszaküldött termék vételárát és a szállítási költségét a Gála 1 Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a Megrendelt Termék visszaküldésének Fogyasztó Vásárló általi hitelt érdemlő igazolását követő 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó Vásárlóval egyeztetett módon fizeti vissza. A Gála 1 Kft. a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a Megrendelt Terméket visszaküldte.

8.6.  A Gála 1 Kft. követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

9.       Kellékszavatosság

9.1.  A Vásárló a Gála 1 Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

9.2. Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

9.3. A Vásárló haladéktalanul köteles közölni a Megrendelt Termékek hibáit a Gála 1 Kft.-nek a hibák felfedezését követően. Fogyasztó Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

9.4. Fogyasztó Vásárló esetén a Csomag Fogyasztó Vásárló részére történő átadásától számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Gála 1 Kft.-től vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Fogyasztó Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Amennyiben a Vásárló nem minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak, úgy a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Megrendelt Terméket érintő hiba már a teljesítés, azaz a Csomag Vásárló részére történő átadásakor fennállt.

9.5. A Szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Gála 1 Kft.-vel szemben. A Fogyasztó Vásárló a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a kellékszavatossági jogait a Gála 1 Kft.-vel szemben.

9.6. A Gála 1 Kft. a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a)     a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a szavatossági igényének érvényesítése céljából történő kezeléséhez,

b)     a hibás teljesítéssel érintett Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,

c)      a hiba bejelentésének időpontját,

d)     a hiba leírását,

e)      szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

f)      a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

9.7.  Ha a Gála 1 Kft. szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

9.8.  A Gála 1 Kft. a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

9.9. A Vásárló - választása szerint – az e pontban meghatározott kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Gála 1 Kft. számára a Vásárló által választott kellékszavatossági igény teljesítése más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a Megrendelt Termék hibáját a Gála 1 Kft. költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a Gála 1 Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

9.10.  Ha a Gála 1 Kft. szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

9.11. Ha a Gála 1 Kft. a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

9.12.  A Gála 1 Kft. a kijavításra vagy a 9.11 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

a)     a Vásárló nevét és címét,

b)     a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,

c)      a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá

d)     azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

Az e pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti a Gála 1 Kft.

10.    Termékszavatosság

10.1. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a Gála 1 Kft.-től, vagy a Megrendelt Termék gyártójától. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Fogyasztó Vásárlót terheli.

10.2. A Fogyasztó Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Gála 1 Kft.-vel vagy a Megrendelt Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék Gála 1 Kft. általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

10.3.  Mentesül a Gála 1 Kft. (illetve a Megrendelt Termék gyártója) a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

a)  a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b)   a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

c)   a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

10.4.  A Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő Vásárló termékszavatossági igényt a Gála 1 Kft.-vel, valamint a Megrendelt Termék gyártójával szemben nem érvényesíthet. A Fogyasztó Vásárló pedig ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.     Jótállás

11.1.   A Fogyasztó Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Termékek tekintetében a Gála 1 Kft. hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

11.2.  A Fogyasztó Vásárló jótállásból eredő jogait a Megrendelt Termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Fogyasztó Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal - az Áfa tv. alapján kibocsátott Elektronikus Számlával, számlával vagy nyugtával - érvényesítheti.

11.3.  A Fogyasztó Vásárló a termék hibája esetén a következő jótállási igényekkel élhet: kérheti választása szerint a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Fogyasztó Vásárló a Megrendelt Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ez esetben pedig a Gála 1 Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a Megrendelt Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a kijavítást vagy a kicserélést nem, vagy nem megfelelő határidőben vállalta a Gála 1 Kft. a Fogyasztó Vásárló kérhet árleszállítást, elállhat a szerződéstől, vagy a Megrendelt Terméket a Gála 1 Kft. költségén maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

11.4. A Fogyasztó Vásárló kijavítási igénye esetén a Gála 1 Kft. a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatokat tünteti fel:

a)     kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,

b)     a hiba okát és a kijavítás módját,

c)      a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

11.5.  Mentesül a Gála 1 Kft. a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Megrendelt Terméken fennálló hiba a Megrendelt Termék Fogyasztó Vásárló részére történő átadást követően keletkezett.

11.6.       A 11. fejezetben foglaltak kizárólag a Fogyasztó Vásárlók vonatkozásában irányadók.

12.    Információ, reklamáció, panaszkezelés

12.1.  A Vásárló a Gála 1 Kft. Azonosítóval kapcsolatban, valamint Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Gála 1 Kft.-t:

a)     levelezési cím: 8411 Veszprém, Hidegkút utca 12.

b)     elektronikus elérhetőség: info@gala1kft.com

c)      telefonszám: +36 30-9472043

12.2.  A telefonon tett panaszokat a Gála 1 Kft. azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Online Bankkártyás Fizetés esetén, a bankkártya és az Internetes Fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Vásárló számlavezető bankja és az SimplePay fizetési rendszer hatáskörébe tartoznak. A Gála 1 Kft.-hez beérkező ilyen kérdéseket, panaszokat a Gála 1 Kft. haladéktalanul továbbítja a SimplePay rendszert üzemeltető OTP Mobil Kft. felé.

12.3. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Gála 1 Kft. részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Gála 1 Kft. haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Gála 1 Kft. megküldi a Vásárló részére.

12.4.  A Gála 1 Kft. egyedi azonosítóval látja el a telefonon és egyéb úton megtett panaszokat.

12.5.  A Gála 1 Kft. a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a Gála 1 Kft. által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

12.6.  Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vásárló megelégedésére történt, vagy a Vásárló panasza elutasításra került, a Fogyasztó Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Résztvevő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

12.7. Amennyiben a Gála 1 Kft. a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Vásárló számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Vásárló a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz fordulhat. A fővárosi kormányhivatal, illetve a megyei kormányhivatalok elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken található honlapon található meg.

13. Jogi nyilatkozat

13.1. A https://gala1kft.hu/ szerveren elérhető internet szolgáltatás megnyitásával a Vásárló elfogadja a 13.2. és 13.3. pontban felsorolt feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel ne nyissa meg a Gála 1 Kft. weboldalát.

13.2. Információk: a Gála 1 Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalán közölt minden információ pontos legyen, azok feltöltése időpontjában.

A Gála 1 Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az aktuális feltételrendszert a jelen www.gala1kft.hu oldalon elhelyezett mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

13.3. Szerzői jogi klauzula: a Gála 1 Kft. weboldala, az azokon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok részleteinek vagy egészének bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Gála 1 Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

 

 

14.    Vegyes Rendelkezések

14.1.  Jelen ÁSZF 2021. március 31. napján lép hatályba. A Gála 1 Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et a Gála 1 Kft. a www.gala1kft.hu weboldalon közzéteszi.

14.2.   A Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Gála 1 Kft.-n kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Gála 1 Kft. az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

14.3.  A Gála 1 Kft. kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére.

14.4. A Gála 1 Kft. kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

https://www.traditionrolex.com/34